Amager

Sundhedsplejersken træffes på hverdage i dagtimerne. Find din sundhedsplejerske og se oversigt over tilbud fra sundhedsplejen.

 

Kontaktoplysninger

Område Amager
Lyongade 25, 2.                            
2300 København S
Send sikker mail til Område Amager
Husk at opgive cpr-nummer, så du kan få svar via sikker post. 
Henvendelse via mail til egen sundhedsplejerske, skal ske via sundhedsvejen.dk.

Tlf. 33 66 74 20
Åbent dagligt klokken 9.00-12.00 og 12.30-15.00 (fredag til klokken 14.00) - besvares af administrativt personale.

Teamledere
Charlotte Nedergaard
Tlf. 24 79 41 58

Ulla Hansen
Tlf. 27 77 03 47
 

Tilbage til oversigten