FIND DIN SUNDHEDSPLEJERSKE OG DIT OMRÅDES TILBUD

Find din sundhedsplejerske og se oversigt over lokale tilbud fra sundhedsplejen.

 

Sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune er tilknyttet hvert af byens fem områder. Under hvert område kan du finde:

  • De lokale sundhedsplejerskers navne og telefonnumre
  • Sundhedsplejersken på dit barns skole
  • Lokale tilbud fra sundhedsplejen
  • Bydækkende tilbud for børnefamilier.

Læs uddybende information om sundhedsplejens tilbud på siderne 'Tilbud til SPÆD- & SMÅBØRN', 'Sundhedsplejen i DAGTILBUD' og 'Tilbud til SKOLEBØRN'.