Lovgivning

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal for spæd- og småbørn samt skolebørn. Læs om lovgivningen, aktindsigt m.m.

Sundhedsplejersken har lovmæssigt pligt til at føre journal og fører journal over barnets sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra fødslen til barnet går ud af skolen. Se Journalføringsbekendtgørelsen på retsinformation.dk.

Den åbne journal

I Københavns Kommune anvender alle sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem. Det betyder, at de personoplysninger, forældre og barnet giver sundhedsplejersken, bliver behandlet elektronisk. Forældre kan læse de oplysninger sundhedsplejersken noterer i barnets journal på sundhedsvejen.dk. Tal med din sundhedsplejerske om, hvordan du får adgang.

Hvad skal journalen bruges til?

Journalen er et redskab til faglig dokumentation og kommunikation mellem de sundhedsplejersker, der kommer i familien og på barnets skole. Journalen giver således et sammenhængende overblik over barnets sundhed og udvikling.
Forældre har ikke pligt til at give sundhedsplejersken oplysninger til journalen. Hvis forældre undlader at give oplysninger til journalen, kan det dog betyde, at sundhedsplejersken ikke har mulighed for at varetage sine opgaver i forhold til barnet.

Hvem har adgang til journalen?

Sundhedsplejersken er den eneste ud over forældrene, der har adgang til oplysninger i journalen. Sundhedsplejersken må ikke videregive journaloplysninger til anden part uden forældres samtykke.

Se retsinformation.dk vedr. samtykke til videregivelse af personoplysninger BEK nr. 665,  Sundhedsloven kap. 5 og 9 og  Persondataloven § 3; 5; 6; 7 og 8.

Aktindsigt

Forældre som har forældremyndigheden, bor sammen med barnet eller har samvær med barnet har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles i journalen. Forældre kan anmode om aktindsigt ved at henvende sig til den ledende sundhedsplejerske i forældrenes bopælsområde.
Se sundhedsloven kap. 8.vedrørende aktindsigt. Børn over 15 år skal give samtykke til forældre om aktindsigt i deres journal.

Forældre har desuden ret til at kræve berigtigelse af faktuelt forkerte oplysninger eller noteringer i journalen.
Den elektroniske journal skal altid behandles i overensstemmelse med persondataloven. Hvis forældre mener, at deres oplysninger behandles forkert, kan de klage til Datatilsynet. Læs hvordan man klager til Datatilsynet på datatilsynet.dk.