OM OS

Sundhedsplejerskens faglige baggrund.
Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske. Hun har mindst to års erfaring indenfor børnespecialer og har derefter taget en 1,5 års specialuddannelse til sundhedsplejerske, hvor hovedvægten ligger på børns normale udvikling, sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Sundhedsplejerskerne har ved sin uddannelse fået viden om barnets normale udvikling og hvad et barn har brug for for at udvikle sig sundt og positivt. Sundhedsplejersken støtter forældre og større børn i at nå dette mål. Uddannelsen er fastlagt og godkendt af Sundhedsstyrelsen. 
 
En sundhedsplejerske er autoriseret af Sundhedsstyrelsen.