SUNDHEDSPLEJEN TILBYDER

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis kommunalt tilbud til børnefamilier, børn og unge.

Sundhedsplejersken kommer på besøg hos jer fra jeres barns fødsel og fortsætter kontakten frem til jeres barn er 16 år.

Sundhedsplejen tilbyder:

  • Graviditetsbesøg ved særlige behov
  • Hjemmebesøg til småbørnsfamilier fra fødslen og de første leveår
  • Åbent hus for småbørnsfamilier i lokalområdet
  • Mødre- fædre- og forældregrupper
  • Samtaler med og undersøgelser af skolebørn
  • Åben Konsultation for forældre og børn i skolen
  • Sundhedsundervisning og sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen
  • Forløb for børn med overvægt i skolen

I kan læse mere om sundhedsplejens tilbud i pjecerne under overskriften Documents og på siderne 'Tilbud til SPÆD- & SMÅBØRN', 'Sundhedplejen i DAGTILBUD' og 'Tilbud til SKOLEBØRN'.

Sundhedsplejens samarbejdspartnere

Udover arbejdet med børn, børnefamilier og skolebørn kan sundhedsplejersken informere om og formidle kontakt til dagsinstitution, efterfødselskursus, sagsbehandler m.m., hvis I ønsker det.
Sundhedsplejerskerne samarbejder endvidere med fødestederne i regionen, praktiserende læger, psykologer, sagsbehandlere, dagtilbud og skoler i jeres område.

Kontakt til sundhedsplejen

I kan til enhver tid kontakte sundhedsplejen i jeres område eller på jeres barns skole, hvis I har noget, I gerne vil drøfte med sundhedsplejersken, eller hvis I er bekymrede for jeres barns sundhed og trivsel. Sundhedsplejersken træffes i dagtimerne på hverdage. 

Find din sundhedsplejerske og dit lokalområdes tilbud.

Sundhedsplejen er et frivilligt tilbud

Sundhedsplejens tilbud er frivilligt. Forældre, der ikke ønsker tilbuddet, skal meddele det til sundhedsplejen.