Tilbud til SKOLEBØRN

  • Illustrator Annette Carlsen www.annettecarlsen.dk
Sundhedsplejersken på skolen følger dit barns sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet.

Individuelle samtaler og undersøgelser

Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler og undersøgelser i 0., 1., 5. og 8. klasse.

Indskolingssamtalen

I 0. klasse bliver du og dit barn inviteret til en indskolingssamtale og undersøgelse. Formålet er, at vi i samarbejde laver en vurdering af dit barns helbred og trivsel. Sundhedsplejersken kan således støtte og vejlede dig i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed og trivsel, herunder eventuelt henvise til andre fagpersoner eller tilbud. Dit barn bliver ligeledes høre- og synsprøvet, vejet og målt, og sundhedsplejersken undersøger dit barns motorik.

Samtale og undersøgelser i 1., 5. og 8. klasse

I 1. klasse inviteres du og dit barn igen til en samtale og undersøgelse. Sammen følger vi op på dit barns helbred, sundhed og trivsel efter skolestart, og dit barn bliver vejet og målt. 

Når dit barn går i 5. klasse, er forældre også velkomne til at deltage. Her er det primært dit barns egen vurdering af sin trivsel og udvikling, der er i fokus i samtalen. Dit barn bliver endvidere synsprøvet, målt og vejet.

Udskolingssamtalen og undersøgelsen i 8. klasse tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov i kombination med skolesundhedsplejerskens viden om dit barns sundhed og helbred igennem skoletiden. Formålet er således at sikre, at der bliver fulgt op på dit barns helbred og sundhed, og at dit barn får løst eventuelle helbredsmæssige problemer, inden han eller hun forlader skolen. Samtalen sluttes af med undersøgelse af syn, højde, vægt og eventuelt farvesynet.

Sundhedsundervisning 

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i relevante emner, der handler om sundhed. Det kan dreje sig om emner som hygiejne, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, rygning, alkohol m.m. Undervisningen kan foregå i klassen eller i en mindre gruppe. Sundhedsplejersken samarbejder med klasselæreren, der sikrer sammenhæng mellem de emner, som sundhedsplejersken tager op, og dét klassen i øvrigt er optaget af. 

Derudover kan sundhedsplejersken tilbyde gruppeforløb for børn og unge med fælles problemstillinger, som fx overvægt, sorg, forældres skilsmisse m.m.

Undervisningen er for 2.-7. klasse samt 9. klasse.

Åben konsultation

Sundhedsplejersken tilbyder Åben konsultation til alle børn og forældre.

Har I eller jeres barn brug for at snakke om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte skolesundhedsplejersken og få en aftale. Det kan dreje sig om alt fra høre- og synsprøve, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, dødsfald i nærmeste familie, prævention og meget mere.

Se på Skoleintra eller skolens hjemmeside, hvordan I får en aftale med skolesundhedsplejersken.

Børn med overvægt

Er jeres barn overvægtigt, eller er I bekymrede for jeres barns vægt, har sundhedsplejersken et særligt tilbud. Kontakt sundhedsplejersken på jeres barns skole og hør nærmere.
Under overskriften Documents kan I downloade pjecen 'Vejen til sund vægt'.

Samarbejde mellem skolen og sundhedsplejen

For at støtte jeres barn bedst muligt i en sund udvikling vil vi samarbejde med skolen om jeres barns trivsel og sundhed.
Skolesundhedsplejen er koblet på ForældreIntra, så det er nemt for forældre og sundhedsplejersken at kommunikere med hinanden.

Barnets journal

Sundhedsplejersken har pligt til at føre journal. I Københavns Kommune anvender alle sundhedsplejersker et elektronisk journalsystem, hvor oplysninger af betydning for barnets udvikling noteres.

Som forældre har I ret til at aktindsigt i journalen. Det kan I få ved at henvende jer til den ledende sundhedsplejerske i jeres område. Hos børn over 15 år skal den unge give forældrene samtykke til at læse journalen.

Relevante links

På siden 'Find din sundhedsplejerske' kan du finde din lokale sundhedsplejerske og dine lokale tilbud.